Skip Navigation Links
Úvodná strana
Kontakt
Profil
Ukážka prác
Cenník
Projekty na ukážku

  Firma pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a vznikla ako dôsledok požiadavky trhu, vzhľadom na nedostatok projektantov ústredného vykurovania so zameraním na podlahové nízkoteplotné vykurovania. Nastal boom v rozširovaní podlahové kúrenie a bol nedostatok projektantov, ktorý sa touto novinkou zaoberali. Zároveň však dochádzalo k aplikácii uvedeného systému a to sa bez riadnej projektovej dokumentácie nezaobišlo. Od začiatku pôsobnosti sa snažíme etablovať ako spoľahlivý partner zaručujúci vysokú odbornú úroveň a profesionalitu, čo je základným predpokladom spoľahlivosti vyprojektovaných diel.
  Predmetom našej činnosti je vypracovávanie projektov Ústredného Vykurovania na územné rozhodnutie, stavebné povolenia ako aj realizáciu.

  V rámci projekčnej činnosti navrhujeme radiátory, podlahové vykurovanie (Universa, Pedotherm, Gabotherm), podlahové konvektory, rebríkové vykurovacie telesá, ako aj zateplenie podlahy vratnou vodou z radiátora. Máme oprávnenie na návrh kotolní do 50 kW pre jeden spotrebič, takže nie je problém navrhnúť kaskádu kotlov na požadovaný výkon cca.: 200-250 kW, ani prislúchajúce množstvo vetiev ÚK (radiátory, podlahové vykurovanie), vzduchotechnika, ohrev bazénu, príprava teplej úžitkovej vody..... Taktiež máme skúsenosti s návrhom splyňovacích kotlov a k nim prislúchajúcich akumulačných nádob, ktoré sú pre zabezpečenie správnej funkcie, komfortu a dokonca životnosti týchto zariadení nevyhnutné.

  Vieme zabezpečiť návrh komína v prípade potreby, i keď v dnešnej dobe navrhované kondenzačné (Turbo) kotle si vystačia s koncentrickými dymovodmi pre odvod spalín a prívod spaľovacieho vzduchu o fí 60/100 mm (80/125 mm), vyvedenými cez strechu do vonkajšieho priestoru, z ktorého je zabezpečený aj prívod vzduchu. V prípade kaskád napojené na plastový dymovod o fí 130 mm pre odvod spalín, použiteľný až pre štyri kotle o výkone 4 x 44,1 kW = 176,4 kW, s prívodom vzduchu z miestnosti osadenia avšak iba v prípade umiestnenia dymovodu vo vnútornom prostredí. Ak je vedený odvod spalín vodkajším prostredím treba použiť na to certifikovaný komín a netreba zabúdať ani na návrh jeho dimenzie a výšky. Projektujeme celú škálu objektov t.j. administratívne budovy, prevádzkové budovy, hotely, bytové komplexy i rodinné domy. Projekty ÚK spracovávame pre novostavby, taktiež rekonštrukcie ÚK ako aj napojenie prestavby, prístavby, nadstavby na jestvujúce ÚK. Pri návrhoch vychádzame z predstáv a požiadaviek investorov. Projektujeme na počítačovom pracovisku s programami na báze CAD, čo je zárukou tej najvyššej kvality a vysokej flexibility, čo nám umožňuje rýchlu a presnú prácu. Dôveru a spokojnosť našich zákazníkov si získavame individuálnym prístupom ku každému z nich. Zároveň spolupracujeme s firmou DIOS s. r. o., Brnianska 6a, 901 01 Malacky, Tel: 034/772 46 97, 0903/429 322 - Milan Hurban,rozpoctymalacy@diossro.sk,www.diossro.sk, ktorá sa zaoberá predajom kotlov, zásobníkov vody a inštalačného materiálu ako aj montážou ústredného vykurovania, podlahového vykurovania, vodovodou, kanalizácie, plynoinštalácie ako aj solárnych systémov.

  Dokumentácia ÚK obsahuje: - technickú správu s výpisom materiálu, návrhom čerpadiel, ex. nádoby.....
- výpočet ročnej spotreby tepla a ročnej spotreby zemného plynu
- posúdenie budovy podľa STN 73 0540-1,2,3,4
- projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy podľa vyhlášky č. 625/2006 Z. z.
- schému zapojenia + rez kotlom – dymovodom
- pôdorysné výkresy jednotlivých poschodí
Copyright © 2008 - 2023. www.ustredne-kurenie.sk. Všetky práva vyhradené.