Skip Navigation Links
Úvodná strana
Kontakt
Profil
Ukážka prác
Cenník
Projekty na ukážku

Od 15.4.2011
Zmluvná cena projektovej dokumentácie vykurovania 
(dodaný podklad v DWG, DXF formáte - na papieri)
Podklad pre orientačnú cenu - vykurovaná plocha v m2.
Orientačný výpočet pre 6 paré: tech. správa + výpis materiálu, schéma zapojenia, pôdorysné výkresy, návrh čerpadiel a ex. nádoby. Cena je určovaná z metrov štvorcových vykurovanej plochy!
Radiátory:
Plocha (m2) Jednotk. cena (€/m2) Úprava (€)
50 1,35 67,50
100 1,35 135,00
150 1,35 202,50
200 1,35 270,00
250 1,35 (1,0) 320,00
300 1,35 (1,0) 370,00
330 1,35 (1,0) 400,00
400 1,35 (1,0) 470,00
490 1,35 (1,0) 560,00
500 1,35 (1,0) 625,00
TPV:
Plocha (m2) Jednotk. cena (€/m2) Úprava (€)
50 1,55 77,50
106 1,55 164,30
150 1,55 232,50
200 1,55 310,00
250 1,55 (1,16) 368,00
300 1,55 (1,16) 426,00
350 1,55 (1,16) 484,00
400 1,55 (1,16) 542,00
450 31,55 (1,16) 600,00
500 1,55 (1,16) 658,00
energ. audit: (čl. 7.3., STN 73 0540-2) = 20,00 € do 250m2, 40,00 € od 250 - 500m2
Na stavebné je možné vypracovať proj. dokumentáciu v skrátenej forme v cene cca. 50% z ceny hore uvedenej.
Copyright © 2008 - 2023. www.ustredne-kurenie.sk. Všetky práva vyhradené.